Phân quyền truy cập cho web ASP.net

Chào mọi người, mình có làm 1 cái web bằng ASP.net để giám sát cái mô hình Iot của mình, nhưng web này mình làm thì chỉ có 1 mình mình truy cập được thôi ạ, người khác không truy cập được. mình muốn hỏi là làm như thế nào để người khác có thể vào được ạ, em có nghe nói gì đến phân quyền truy cập nhưng em không biết làm ạ, mong mọi người giúp đỡ em với ạ

nếu không cần phân biệt user thì có thể cấu hình basic auth.
google: asp.net basic auth

1 Like

Cho mình hỏi bạn là bạn đã publish nó lên host chưa? Hay vẫn chạy ở local?

van chay localhost ban a

Bạn chạy local thì bạn phải làm máy bạn như 1 server. Cài IP tĩnh, cấu hình IIS, mở cổng firewall. Dùng địa chỉ IP đã cấu hình gửi cho người khác trong cùng 1 mạng sài. Đó gọi là sài trong nội bộ. Còn muốn có thêm cái domain thì mua 1 cái domain. Tìm host nào hỗ trợ asp.net + database đang sài up lên. xong!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?