Phần mềm proteus


(Đăng Huy) #1

em mới tập sdung proteus, mấy ngày đầu còn binh thường ! đến hôm nay thì nó cứ báo lỗi ntn rồi thoát! Mn chỉ e cách khắc phục vs ạ ! em cảm ơn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?