Phần HTML luôn hiển thị

Em xem nhiều web có phần Header và các phần khác luôn được hiển thị dù có bật tab mới . Không lẻ mình code lại phần luôn hiện lên ở tất cả các trang HTML luôn hay sao.
Các anh/chị cho em xin từ khóa giải quyết nó với ạ.
Cảm ơn.

có rất nhiều kĩ thuật để làm được chuyện đó
còn tùy vào bạn đang code cái gì nữa, nếu bạn chỉ đơn thuần là code static site thì cách đơn giản nhất là copy nó ra nhiều trang khác
nếu bạn không biết những keyword hay ho, thì cứ tìm từ những keyword không hay trước cái đi

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?