Phần ".cpp" không thể rename file được

Em chuột phải vào phần “main.cpp” thì nó không hiện phần rename file (khi chuột phải chụp màn hình không được cái bảng đó ạ). Mọi người giúp em, tháng 9 này em thi rồi ạ.

tắt file main.cpp đang mở ở code editor đi rồi thử lại xem sao. có dấu x kế cái main.cpp đấy, nhấn vô để tắt

3 Likes

Dạ em làm được rồi ạ. Em đội ơn người đã cứu mạng em ạ. Em xin tạ ơn ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?