Phần 0: Hướng dẫn cài đặt Phalcon trên Windows với XAMPP

Mình cũng đang tìm hiểu về Phalcon và thấy các bài hướng dẫn bằng tiếng Việt cũng chưa có nhiều. Nay mình xin viết vài bài hướng dẫn Phalcon. Nếu nói là dịch thì cũng không đúng, chủ yếu là mình dựa vào bài hướng dẫn trên trang web của Phalcon, rồi sau đó mình trình bày lại theo cách mình hiểu bằng tiếng Việt cho ai cần tham khảo. Chắc chắn sẽ có sai sót, mong các bạn thông cảm!

Phalcon là gì thì có thể tìm thấy rất dễ dàng trên mạng! Trong phần này, mình xin hướng dẫn cách cài Phalcon trên windows.

Đầu tiên, vào trang https://phalconphp.com/en/download/windows để download phiên bản tương ứng windows và PHP đang sử dụng.

Sau khi giải nén ta được một file php_phalcon.dll. Sau đó copy file đó vào nơi cài đặt XAMPP tại thư mục ..\xampp\php\ext

Tiếp theo mở file php.ini trong đường dẫn ..\xampp\php\php.ini sau đó thêm dòng extension=php_phalcon.dll vào cuối file, sau đó save lại.

Tiếp theo, khởi động lại XAMPP nếu đang được mở.

Bật trình duyệt vào địa chỉ http://localhost , click vào phpinfo() rồi kéo xuống, nếu thấy phalcon thì xem như đã cài đặt thành công!

Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách viết đoạn code

<?php print_r(get_loaded_extensions()); ?>

Sau khi chạy thì nếu thấy xuất hiện chữ Phalcon trong mảng thì có nghĩa là bạn đã cái đặt thành công.

Array ( [0] => Core [1] => bcmath [2] => calendar [3] => ctype [4] => date [5] => ereg [6] => filter [7] => ftp [8] => hash [9] => iconv [10] => json [11] => mcrypt [12] => SPL [13] => odbc [14] => pcre [15] => Reflection [16] => session [17] => standard [18] => mysqlnd [19] => tokenizer [20] => zip [21] => zlib [22] => libxml [23] => dom [24] => PDO [25] => bz2 [26] => SimpleXML [27] => wddx [28] => xml [29] => xmlreader [30] => xmlwriter [31] => apache2handler [32] => openssl [33] => curl [34] => mbstring [35] => exif [36] => gd [37] => gettext [38] => mysql [39] => mysqli [40] => Phar [41] => pdo_mysql [42] => pdo_sqlite [43] => soap [44] => sockets [45] => sqlite3 [46] => xmlrpc [47] => xsl [48] => phalcon [49] => mhash )

Xem thêm: https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/xampp.html

8 Likes

Có bạn yêu thích Phalcon PHP như mình rồi :smile:

2 Likes

Cảm ơn @Hoa_Hoa nhé. @duythien có viết hướng dẫn chưa, cho xin cái link :+1:

Em cũng đang định tìm tòi về cái này :smiley:

Mấy cái tut hướng dẫn của nó khá dài nên để viết xong 1 phần của nó cũng khá lâu. @@

cho em hỏi em cài phalcon thành công trên xampp nhưng khi mở cmd lên gõ phalcon thì nó báo lỗi phalcon chưa dc cài, vậy fix như thế nào ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?