Password cho folders

*Note : cách làm chỉ mang tính giải trí, còn ứng dụng thực tế thì không nên.

B1 : tạo 10 folder 0 -> 9

B2 : trong mỗi thư mục, tạo tiếp 10 folders y chang, lặp lại 4 -> 8 lần tùy độ dài mật khẩu

B3 : bỏ files vô
image

Xong, và giờ thì người lạ sẽ phải tốn 7749 giờ để tìm ra cái files đó nằm ở đâu :upside_down_face:

Nâng cấp : dùng folders hai chữ (hoặc hơn) (ví dụ : 11, 02, 506,…) và số lượng folders sẽ tăng theo cấp số nhân, làm việc mò ra files bí mất ở đâu trở nên khó khăn hơn rất (rất rất) nhiều lần .

4 Likes

Hoặc với windows

*.* NOT kind:folder

<(") Mất vài s để tìm ra file

9 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?