Ở công ty thường dùng text editor nào để code frontend

Chào ạ, các bác đã đi làm rồi tư vấn giúp em với, công ty thường dùng text editer nào ạ

 1. VIM
 2. VS code
 3. Sublime text
 4. bracket
 5. notepad++

em cảm ơn

1 Like

+1 VIM
+1 Visual studio Code

2 Likes

PC: VS Code
Linux, môi trường cloud: VIM

4 Likes

Ở môi trường chuyên nghiệp, cậu có thể sử dụng bất cứ text editor nào cậu muốn và quen với nó.
Với các vai trò khác nhau, có thể text editor phù hợp cũng khác nhau nốt.
Như tớ quan sát thấy (đây là quan điểm cá nhân, nên mọi người thoải mái đóng góp nha :smiley:) :

Front-end & Back-end engineer

 • Tier SS (the best): VS code
 • Tier S (really good): vim, emacs, Sublime text
 • Tier A (good, but something hold them back): Atom, bracket, notepad++

DevOps

 • Tier SS: vim, emacs
 • Tier S: nano
 • Tier A: VS code, Sublime text, nodepad++
5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?