Nực cười với Tool DDOS cực mạnh

hacker

(Nguyễn Văn Derik) #1
  • Có ai biết trang web này do ai lập ra không ạ, có vẻ những bạn mắc chứng ảo tưởng là thành viên trung thành của trang web.
  • Mong thành viên DNH sẽ tránh truy cập vào trang web này để có 1 bộ não trong sạch hơn. Thân.

(Tao Không Ngu.) #2

Hi Nguyễn Văn Derik.
Bạn thử chưa ?


(‏) #3

(‏) #4

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?