Normalizing State là gì

Chào mọi người, em đang học redux, và đang tim hiểu tới phần Normalizing State. Mà đọc docs trên trang chủ vẫn chưa hiểu lắm. Mong mọi người giải thích giúp em với. Em xin cảm ơn

Là bạn làm thế nào để truy cập state dễ hơn thôi.

Ví dụ state todo = [{id: 1, text: 'a'}, {id: 2, text: 'b'}]
Với state kiểu này thì để xóa todo với id = 1, bạn sẽ phải duyệt qua cả mảng state, kiểm tra xem có đúng với id cần xóa, rồi mới xóa được.

Nhưng nếu lưu dạng todo = {1: 'a', 2:'b'} thì việc lấy todo id = 1 chỉ cần gọi todo[1].

Đây là ví dụ đơn giản để hiểu ý tưởng. Bạn phải trải qua cái sự khó chịu của việc lấy dữ liệu trong state thì mới thấy cái cần của normalize state. Tương tự với redux, phải pass props down chục cái component thì mới thấy redux cần.

5 Likes

dạ em cảm ơn anh :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?