"no match mainfest for arm/linux" issue in docker

Có ai bị lỗi no match mainfest for arm/linux k ạ
E dùng mac m1 🥲🥲

Cậu có thể cho bọn tớ biết cậu gặp thông báo lỗi này khi nào được không?
Cho bọn tớ Dockerfile/command cậu chạy và thông báo lỗi cụ thể, tất cả dưới dạng text nha. Bọn tớ không copy được chữ trong image đâu :smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?