No binary directory provided in compiler set "MinGW GCC 4.8.1 32-bit Release". Aborted compilation

e bị lỗi này ở compile log trong devc ạ. ai biết cách chỉnh và nguyên nhân do đâu chỉ e với ạ

Bạn vào Menu Tools ->Compiler Options ->Directories ->Binaries chọn MinGW64\bin nếu máy bạn chạy Windows 64 bit.

Trường hợp không rõ Windows bạn xài là 64bit hay 32bit, gõ lệnh: wmic computersystem get systemtype tại CMD của Windows). Dân lập trình bữa nay không ai xài Windows 32bit nữa, nếu bạn 32bit hãy cài lại dùng 64bit.

Lời khuyên: học sử dụng Windows cho tốt và tiếng Anh đọc hiểu khá hơn thì nghề IT viết code mới có thể theo được, còn mấy cái báo lỗi đơn giản mà thua thì để tiến xa hơn.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?