Nhờ xem giúp lỗi của đoạn code

A chị có thể xem giúp em đoạn code này nó báo lỗi chỗ else mà em ko biết lỗi chỗ nào luôn…

import java.util.Scanner;
public class bai9 {
	public static void main(String[]args) {
		
		int a,b,c;
		Scanner sc= new Scanner(System.in);	
		System.out.println("nhap vao a,b,c:");
		a = sc.nextInt();
		b = sc.nextInt();
		c = sc.nextInt();
		
		
		if (a< b+c & b< a+c);
		{
			System.out.println("a ,b,c la ba canh cua mot tam giac");
		
		} else {
			System.out.println("do ko phai ba canh cua mot tam giac");
			
		
		}
		
	}
}
1 Like

Thường thì lỗi ở dòng nào thì bạn nên xem những dòng trước đó. Hầu hết là những dòng trước đó sai cú pháp gây ra.
Có 2 lỗi luôn đấy, bạn có nhận ra 2 lỗi đó là lỗi nào không?

6 Likes

Phải nhóm ngoặc lại ạ!
if ((a<b+c) & & (b< a+c));
Mong anh chỉ giùm…

2 Likes

Mình tìm ra rồi…sau if( ) ko cần dấu ;
Thank u số muchhhh

2 Likes

Có tới hai lỗi mà bạn, như bạn thì mới tìm ra 1 lỗi thôi. Nếu tính thêm logic kiểm tra tam giác thì lên tới 3 lỗi lận.

6 Likes

Chắc chưa quen tay.
Cố lên bạn nhé

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?