Nhờ xem giúp cách đọc file sau

mình mở bằng notepadd thì thấy code nó như sau, làm cách nào đọc đc nó hả các bạn (80% là file image)
https://www.yamcode.com/9elpog3rn0

cảm ơn các bạn

đọc cho mục đích gì?

2 Likes

đọc offline, file đc sinh ra dạng temp từ phần mềm xem schematic

Nhưng bạn định tìm kiếm cái gì trong file ấy? Bạn mở bằng Notepad vẫn đọc được đấy thôi, chỉ là bạn chưa đủ sức để hiểu nó nói gì mà thôi. Bạn định nhờ người khác đọc giúp?

Nó là file có dính dáng đến SVG nhưng có vẻ là không chuẩn tắc. Hơn nữa, để biết file đó là file gì thì bạn nên học cách sử dụng hệ điều hành tốt hơn nhé. Trên máy mình thì gõ lệnh file <tên file> là biết nó là định dạng gì, dù đuôi có thể đặt lung tung hoặc không có đuôi.

4 Likes

Tập tin này dùng Javascript để thực thi tạo mấy phần tử HTML (svg, css).

2 Likes

xin hỏi mình muốn đọc nó thì làm thế nào bạn

Cậu làm giống như đọc code thường là được mà, đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới @@
Topic này sẽ được đóng lại sau 2 ngày, vì câu trả lời rất rõ ràng. Nếu cậu còn câu hỏi gì nữa, vui lòng phản hồi trong thời gian này.

3 Likes

This topic was automatically closed after 42 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?