Nhờ sửa lỗi dev-c++


Nhờ mọi người sửa lỗi dev-c++ giúp ạ. Mình mới học mà bị lỗi này suốt toàn phải lên web để code :))

1 Like

Cái compiler không mở file được do không có permisson để làm vậy. Mình không biết fix cái này sao. Bạn thử chạy Dev-C++ dưới quyền Admin xem (Right click cái phần mềm -> Run as Administrator)

4 Likes

Cảm ơn bạn nha, mình chạy được rồi này. Hôm qua mình cứ tưởng nó bị lỗi cái MinGW cứ cài đi cài lại

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?