Nhờ mọi người tư vấn làm mô hình ô tô tự đi theo 1 map cho sẵn


(Trọng Dũng) #1

Chào mọi người, hiện mình đang tự làm 1 con xe và muốn cho nó có thể đi theo 1 bản đồ cho trước , mọi người cho mình hỏi làm sao để mapping được cái bản đồ với không gian xung quanh xe thế?

dưới dây là video demo của bài toán, xe được nạp bạn đồ và tự đi theo bản đồ đó.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?