Nhờ mọi người giúp em xem giùm cái code python này với ạ

python

(Nguyen Tran) #1

Nó cứ báo lỗi area_first chưa được define nhưng mà em bỏ lên python tutor thấy value được assign vào biến rồi nhưng tại sao lại chạy được ạ


(Hieu Nguyen Van) #2

Xem lại bạn gõ sai chính tả rồi kìa. Chịu thua :sweat_smile:


(Nguyen Tran) #3

=)) Thank bác, nãy em phát hiện ra sửa lại rồi mà quên xoá bài.


(*grab popcorn*) #4

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?