Nhờ mn giúp em, em nên giải theo cách nào v? Em dùng 7 hàm for nhưng quá chậm ạ!

fotor_1678779239616

DNH không giải hộ bài tập.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?