Nhờ hỗ trợ sửa heading trong wordpress

Chào các bạn, Mình có 1 website https://www.theruleoffour.com đang cần tối ưu SEO, nhưng không biết sửa thẻ H1 ở đâu.

Lỗi hiển thị quá nhiều H1 không cần thiết.

cái này là theme gì vậy bác, em check thì thấy h1 đang để ở logo header

header bình thường + header sticky tổng 4 cái - tính cả mobile và desktop

Theme Newspaper mình mua của 1 người quen. Mò hoài mà ko cách nào thấy chỗ bỏ h1 của Gadgets blog

1 Like

e cũng chưa dùng theme này bao giờ, bác thử lên mấy group facebook về wordpress xem, trên đó nhiều người hơn

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?