Nhờ gợi ý hướng giải quyết bài làm SQL

Em có một đề bài SQL là yêu cầu hiển thị như sau: Tạo truy vấn thống kê tổng tiền học phí của từng sinh viên trong từng năm. Thông tin hiển thị kết quả như sau: (tổng tiền học phí là tổng số tiền trong thông tin học phí).
CAP@

Với kiến thức hạn hẹp của em, em đã cố thử dùng SUM(CASE WHEN) và IIF() nhưng đều không thể ra được tổng tiền học phí của năm 2019 và năm 2020.

Mong mọi người chỉ bảo!

Đây là cách em làm.
CAP!

dòng 2 và 3 sửa lại
THEN SOTIEN ELSE 0

bạn không đọc code những gì mình đã viết?

3 Likes

Em còn đang chập chững bước vào SQL nên chưa lĩnh hội được hết quy trình hoạt động của các hàm như này. Nhưng trên hết em xin cảm ơn bác đã chỉ ra cái sai trong dòng code của em ạ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?