Nhờ cao thủ chẩn bệnh website bị mã độc


(Thanh Nguyen) #1

Chào mọi người, website bằng wordpress của công ty mình hiện tại bị mã độc ở 1 số url. Đã nhờ bên quản trị web gỡ nhưng vẫn không hết.

Một số url:

mmmgates10[.]icu
http://apps1799.mmmgates10.icu/media/mainstream/js1.js
http://apps1799.mmmgates10.icu/media/mainstream/vn/desc/makemoney1/8.jpg

Ngoài ra website còn bị lỗi tự đăng 1 số bài viết định kỳ bằng tiếng anh.

Có cao nhân nào biết lỗi này là lỗi gì và cách khắc phục thì giúp mình với. Mình xin hậu tạ. :heart_eyes:


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?