Nhờ anh em hỗ trợ chat bot meseger


(Hải Phạm đức) #1Chào các bạn. Mình muốn tạo 1 con chatbot như thế này thì có ai hướng dẫn mình được k?
cơ chế hoạt động như sau:
Khi KH cung cấp usename và pass đăng nhập vào trang cic.org.vn
và cung cấp số chứng minh khách hàng bot sẽ tự động trả về kết quả qua mes.
Mình xin cảm ơn và hậu tạ. tự vọc mà kiến thức đang tồi quá.
cảm ơn cả nhà

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?