Nhiễm virus shortcut

virus

(Lê Minh Cường) #1


Em bị nhiễm virus, nó cứ tạo shortcut mãi. Em có dùng malwarebytes để quét và format lại USB vẫn không được. Cho em xin cách để diệt.


(Trần Hoàn) #2

Bạn có chắc vấn đề ở flash USB không? Mình thấy khả năng cao là máy của bạn bị.


(Lê Minh Cường) #3

Rất có thể lắm vì đây là USB mới 100% vừa khui của mình. Khi cầm vào thì bị.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?