Nhập lệnh `ifconsole` hiện lên thông báo "command not found"

anh ơi cho em hỏi sau e ko nhập đc lệnh ifconsole hay tao file apk ko dc kali hiên thonong báo lên command not found mong anh trả lời

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?