Nhập 1 số n, In ra n năm nhuận

Các bác giúp em với, em tham khảo và biết được cách tính năm nhuận rồi. Nhưng em rối chỗ vòng lặp, logic, không hiểu viết làm sao để nó in ra được n năm nhuận. Các bác giải giúp hoặc cho em xin cái logic để mình in ra với ạ.

Đề bài nó là: nhập 1 số n, nó sẽ in ra n số năm nhuận, năm bắt đầu là 2016 ạ

image

Nếu chỉ tính quy luật năm nhuận là năm chia hết cho 4 thì 2 năm nhuận liên tiếp luôn cách nhau 4 năm (a\vdots 4, b\vdots4 \Rightarrow (a + b) \vdots 4 )
Với ví dụ trên thì:

  1. 2016 + 4 = 2020
  2. 2020 + 4 = 2024
  3. 2024 + 4 = 2028
  4. 2028 + 4 = 2032
  5. 2032 + 4 = 2036

Công thức tổng quát nếu chỉ tính quy tắc trên là:
Số thứ n = 2016 + n * 4

Lưu ý là những cái trên mới chỉ tính đến quy luật năm nhuận là năm chia hết cho 4, nếu n >= 21 thì kết quả sẽ sai.
Các quy tắc tính năm nhuận của Dương lịch:

4 Likes

Đầu tiên bạn khởi tạo biến i. Biến i là số năm nhé, Lặp từ i bắt đầu từ 2016 và sau mỗi vòng lại tăng i lên 4 đơn vị. Tạo thêm biến d là biến đếm, biến đếm này bắt đầu từ 1, sau mỗi lần i tăng thì biến đếm cũng tăng. Khi nào biếm đếm lớn hơn n thì kết thúc thuật toán ( tức là khi nào d nhỏ hơn hoặc bằng n thì vẫn chạy). Nếu khó hiểu thì bạn có thể nhìn vào sơ đồ khối ở dưới

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?