Nhận dạng chuyển động bằng thuật toán optical flow

Mình mới đọc lại bài viết Nhận dạng chuyển động trên MATLAB do bạn nào đó đào mộ từ năm 2015.

Mình cũng đọc qua câu trả lời của các bạn và thấy đa phần đều suy nghĩ đơn giản là trừ ảnh ( so sánh miền thời gian dt) Vậy vật thể chuyển động theo hướng nào (miền không gian dx, dy) thì lại không xác đinh đc.

Nên mình giới thiệu các bạn 1 thuật toán xác đinh chuyển động là optical flow, theo phương pháp của Lucas-Kanade.
Ở bên dưới đều có giải thuật để các bạn tìm hiểu thêm.

OpenCV
Matlab
Simulink

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?