Người yêu trong mộng của các coder

Người yêu trong mộng của các coder

3 Likes

mộng của Bạn thôi, chứ mình thích girl Y cơ

3 Likes

Thế còn em này thì sao?
1 Like

vì mình đã ko học ngành Y mình thích nên mình chỉ thích con gái Y thôi, ko thì cứ ế tới già

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?