Ngôn ngữ nào có kiểu dữ liệu table

Hi ạ,

Ví dụ sau khi câu lệnh SELECT * FROM MY_TABLE được execute ở Database tier thì Applcation tier sẽ nhận được một danh sách gồm các phần tử là các record trong MY_TABLE.

Vấn đề là bây giờ em không muốn sử dụng array, arrayList, List, …. để chứa response của DBMS. Em muốn một data type nào đó giống với table có thể config data type này giống với schema của table trong DB. Theo em thì javascript, java không làm được.

Em thấy python có kiểu dictionary, C# có kiểu dict không biết có làm được không?

Em cảm ơn

Bạn đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào? Tất nhiên là ngôn ngữ lập trình khả năng cao không trang bị kiểu dữ liệu Table như bạn nói vì table là mảng 2 chiều hoặc một mảng các record là các cột. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình bạn kể cho phép bạn làm điều đó, tại sao bạn không làm. Có lẽ bạn chưa biến đến khái niệm ORM ( Object Relational Mapping) thì phải? Ở các ngôn ngữ lập trình cấp cao OOP, người ta tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua ORM.

2 Likes

Dạ em dùng ORM là Spring data JPA (java) và Entity framework (ASP.NET) nó vẫn return về kiểu List ạ. List này nếu cho thành REST thì parse thành JSON truyền qua network. Em thì không muốn kiểu List mà muốn tìm xem có ngôn ngữ nào hỗ trợ kiểu table không ý. Ngôn ngữ nào cũng được ạ

Dường như cũng có người thích như bạn, họ đã tạo ra cái này https://datatable.readthedocs.io/en/latest/ . Nếu bạn dùng Java thì thử JTable xem sao.

3 Likes

c# có kiểu DataTable nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?