Ngôn ngữ lập trình Rust

rust

(You Know Who) #1

Rust đang được xem là một ngôn ngữ lập trình với độ an toàn và tốc độ cao, có thể nói đang cạnh tranh trực tiếp với C/C++. Nhưng ở Việt Nam dường như chưa sử dụng nhiều đến ngôn ngữ này. Các vị tiền bối có thể cho em vài tips về Rust được không ạ? :grinning:
Thanks for reading!


(Vuio) #2

Đầu tiên là phải tập viết cho đúng tên ngôn ngữ trước nhé.
Rust chứ không phải Rush.


(You Know Who) #3

Cảm ơn anh! Em không để ý.


(Hung) #4

Bạn biết bao nhiêu về Rust rồi?


(You Know Who) #5

Mình đang đọc mới đây thôi 1 Rust tutorial trên trang chủ của nó những vẫn đang mờ nhạt hướng đi. :thinking::thinking:


(phamvandung) #7

Rust’s rich type system and ownership model guarantee memory-safety and thread-safety — and enable you to eliminate many classes of bugs at compile-time.

-> Đây là thứ đáng giá nhất (với mình). Hầu hết trường hợp chỉ cần không bị rust compiler vả vào mặt là chạy ngon :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?