Ngành CNTT Việt Nam hình như đang đi theo một con đường kỳ lạ, rất nóng và ít bền vững

Em thấy câu này rất hay:

“The technologies come and technologies go but insight is forever”

1 Like

mình thấy 1 ý của Robert Sedgewick rất hay,cho rằng việc học thuật toán cũng không nhất thiết phải implement hết mọi thứ,mà là để hiểu rõ framework xử lý dữ liệu như thế nào để sử dụng cho đúng,vd như thuật toán sắp xếp sort trong utils java thì nó sử dụng mergesort đối với dữ liệu dạng object và quicksort cho các dữ liệu dạng nguyên thủy,bởi vì tính stable,không làm thay đổi thứ tự đã được sắp trước đó của mergesort sẽ an toàn/thuận tiện hơn quicksort mặc dù nhìn chung mergesort không nhanh bằng.1 vd như trên chúng ta có thể thấy như việc sắp xếp tên và số tiền khách hàng khi chúng ta muốn sắp xếp tên trước sau đó đến số tiền và với nhưng với quicksort thì việc sắp xếp theo số tiền nó không còn giữ đươc thứ tự abc của tên đối với những người dùng có chung số tiền

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?