Ngành cntt chất lượng cao ngoại ngữ nhật và cntt đào tạo theo cơ chế đặc thù của ĐH BK Đà Nẵng khác nhau như thế nào ạ?

Cho em hỏi, ngành cntt chất lượng cao ngoại ngữ nhật và cntt đào tạo theo cơ chế đặc thù khác nhau như thế nào ạ. BÊN nào tốt hơn vậy các anh chị. BÁCh khoa đà nẵng ạ

theo mình thì một bên là clc đào tạo bằng tiếng nhật còn một bên là đại trà ấy

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?