Ngăn chặn dùng Ctrl F4 để tắt trình duyệt Chrome


(kien) #1

Ctrl / Alt + F4 là phím tắt trong Windows dùng để đóng cửa sổ ảo đang chạy. Có cách nào ngăn chặn điều này không mọi người. Cụ thể mình muốn người ta ko thể dùng cách này để tắt nhanh trình duyệt.
Thanks.


(Vô Thin) #2

Nếu là bạn ngăn người dùng sử dụng trong công ty/ nhóm làm việc/ shop thì chạy Chrome ở chế độ Kiosk Mode nhé. Cần phải có Extension cài thêm, ví dụ cái này.

Còn để lập trình cấm người dùng bấm ALT + F4 khi họ truy cập vào web của bạn => bất khả thi nhé. Kể cả mấy trang rất tàn ác với việc quảng cáo bung lên búa xua thì người dùng cóc cần bấm ALT + F4 đâu, họ vào Task Manager và end task rồi không bao giờ trở lại trang web nữa.


(Trần Hoàn) #3

Từ phía server thì không có cách nào, chỉ có yêu cầu người dùng tự cài extension liên quan thôi.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?