Nếu để chọn giữa dell xps và macbook thì các bác sẽ chọn máy nào?


(doanguyen) #21

Giờ mới thấy bác này nói Mac Air lag, đang tính mua mà thôi vậy :frowning:

Cá nhân m thấy Windows không dành cho lập trình, 1 đoạn code (Python, Go) chạy trên Windows thông thường chậm gấp 2 lần trên Linux.


(Phan Bá Hải) #22

Đôi khi windows cài nhiều app nên hao nhiều tài nguyên hơn. Nhưng khá đồng tình về khoảng tốc độ. Ở công ty máy Linux chạy app Java nhanh hơn 20-30% Windows trong cùng điều kiện về phần mềm là cả 2 đều mới cài (Win 10 vs Ubuntu 16.04), chỉ cài Oracle JDK 8u181 và VS Code


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?