Nên học KMA hay HAUI

các anh chị ơi cho em hỏi là CNTT nên học ở HAUI hay KMA vậy ạ . em thấy mọi người bảo là HAUI thì ko mạnh về CNTT còn KMA thì chỉ mạnh về ATTT nên bây giờ em ông lung quá . KMA thì cntt có mỗi lạp trình nhúng và mobile thôi k chuyên về mảng phần mềm nên em hơi rén . điểm của em so với năm ngoái thì đỗ hết được cả 2 .

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?