Nên học gì trên udemy?

Mình đang học cấp 3, mình down lậu khóa “Beginning C++ Programming - From Beginner to Beyond” và học sắp xong rồi. Bây giờ mình dành tiền ra để mua khóa học, thì sau khi học xong khóa này rồi thì nên học gì? Mình vẫn chưa định hướng ngành, mới chỉ tìm hiểu thôi.

thuật toán học để rèn luyện tư duy.

4 Likes


Nếu đi theo hướng Mobile + Backend + AI thì học theo của mình.

3 Likes

theo cái gì thì học khóa học liên quan tới cái đó

3 Likes

10 posts were split to a new topic: Làm thế nào để hiểu đúng ý của người dạy khi học trên Udemy?

A post was split to a new topic: Người trái ngành có nên theo học trung tâm không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?