Nên học CNTT ở đâu?

university

(Nguyen Minh Anh) #1

Em yêu thích công nghệ thông tin, nhưng em thấy mình không đủ năng lực thi vào các trường lớn. Vậy em nên nộp đơn vào trường nào? Em có ý định học ở Hà Nội.


(明玉) #2

Không vào được trường lớn thì chọn trường tiện lợi với hoàn cảnh, rồi tự học thêm. Nên nhớ rằng thầy giáo ở Đại học là “giảng viên” chứ không phải là “giáo viên”.


(Reisen_1943) #3

Theo mình học đâu cũng được, bởi vì thời gian trên trường cũng chả đủ cho thầy cô dạy những cái chuyên sâu lắm, đơn giản chỉ là kiểu biến - các vòng lặp… Thế nên học CNTT chủ yếu là qua tự học


(Bầu Trời Tư Cách) #4

bây giờ nhiều trường cũng mở thêm nghành CNTT cũng nên tham khảo mấy trường có học phí vừa với hoàn cảnh của cậu rồi chọn trường với nghành tự học là chích


(Ninh Ngoc lan Khue) #5

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(Dương Quốc Vương) #6

Đại học Công Nghiệp , Thủy Lợi , GTVT và Xây Dựng là những trường đào tạo CNTT tốt mà điểm chuẩn ko cao.Có cả ĐH KHTN nữa nhưng trường đó đào tạo KHMT .


(Quỳnh) #7

Học trường nào cũng được bạn ơi, CNTT là chủ yếu tự mò, tự tìm hiểu hiểu. Giảng viên, giáo viên chỉ là dẫn đường bạn đi thôi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?