Nên học angular1 hay 2

như title, mình đang phân vân có nên bỏ qua 1 đẻ học 2 luôn hay không. Hiện tại mình còn thấy cả bản 4 và mình đang rất lúng túng. Bác nào đang phát triển và làm việc trên angular cho em xin ít kinh nghiêm học và làm được không

Theo mình thì bạn nên học Angular 2 luôn nhé, công nghệ thì hầu hết cập nhật rất nhanh, nhưng chỉ là 1 phần nào đó, ví dụ thêm 1 hàm mới, hay bỏ bớt 1 hàm đi, … chạy theo version chắc không nổi đâu.

1 Like

còn bản 4 thì sao bạn

Angular 2 hoặc 4, nên sử dụng ngôn ngữ static typing. Static typing là điều kiện cần để scale chương trình của bạn, vì sau này bạn hoặc đồng nghiệp không thể nhớ hết tên hàm vì nhiều. Hai nữa tên hàm rõ nghĩa là 1 yếu tố để quản lý project lớn, 1 hàm rõ nghĩa thường tên dài, chỉ lợi khi maintain sau này nhưng lại là điều bất lợi khi mới bắt đầu project, vì JavaScript là dynamic language nên không có gợi ý hàm.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?