Nên gộp cả trang admin và phần người dùng chung 1 MVC hay tách làm 2 MVC?

em chào mọi người, em có thắc mắc mong được mọi người chỉ dẫn với ạ, hiện em có một project PHP thuần dùng mô hình MVC thì không biết em nên gộp cả trang admin và phần người dùng chung một MVC có được không ạ hay tách làm 2 MVC ạ?

có lý do gì để phân vân hay không?
nếu không có, tức là gộp hay tách đều được, thì cứ chọn đại cách mình thích
chọn sai thì chọn lại, ai cấm đâu

2 Likes

Cái này chia theo nghiệp vụ.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?