Nên chọn Python 3 hay PyPy 3 để luyện code?

À mình làm bài tập trên Hackerrank, đang luyện code python 3 nhưng làm nhầm sang chế độ PyPy 3 trên Hackerrank (mặc dù cả 2 nó vẫn chạy được). Theo mình tìm hiểu thì nó chạy trên cùng trình biên dịch CPython. Vậy cái nào chạy ngon hơn để xài thế mọi người? Cho mình ý kiến tham khảo với ^^. Mình cám ơn ạ!

Bạn nói cái gì nghe tối nghĩa vậy? Bạn luyện code Python với nghĩa “đây là ngôn ngữ lập trình”. Cpython, PyPy hoặc Jython là implementation, không phải là ngôn ngữ, bạn chỉ đào sâu khi bạn đang định dựng môi trường phát triển phần mềm. Bạn đang ở mức học, thực hành ngôn ngữ thì cứ cài đặt gói Python bình thường để thực hành trên máy. Sa đà vào mấy cái kia, là nhầm đường.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?