Này anh em lập trình viên – Ngày hôm nay của bạn thế nào?

Người ta đồn thôi, IT là vua của mọi nghề. Mình không biết ai kia thế nào nhưng với mình, mình đánh giá có một sự đánh đổi không hề nhỏ đối với cái nghiệp đầy gian nan này.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?