Mysql Xampp từ chối truy cập

Xin chào mn, tình hình là em có code 1 app python để làm giao diện lấy nạp lấy dữ liệu từ mysql của xampp. Lâu rồi không chạy, nay em chạy lại thì bị lỗi port mysql xampp, em lên mạng nghiên cứu thì đổi từ port 3306 sang 3307 thì chạy được, em tạo lại csdl và import file csdl vào bình thường, nhưng khi chạy app python thì báo là như này ạ, mong mn hỗ trợ giúp em hic hic

access denied for user root… (using password: no)

Bạn google cái lỗi này để nắm thêm thông tin

Note: trong code bạn thiếu cái port khi khai báo connection

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?