MySQL sử dụng loại ngôn ngữ SQL nào

Dạ em bị mất gốc SQL,

SQL có nhiều loại (subset) như:

  • TSQL của Microsoft SQL server.
  • PLSQL dành cho Oracle
  • BSQL dành cho blockchain.

Vậy cho em hỏi mySQL dùng kiểu SQL nào, có phải mySQL sử dụng syntax SQL thuần túy không? ngoài MySQL ra còn loại database nào sử dụng SQL gốc không?

Em cảm ơn.

Khi nói SQL, mặc nhiên người ta sẽ hiểu đó là ANSI SQL.
ANSI SQL là chuẩn chung mà hầu hết các loại CSDL quan hệ phải tuân theo, cho dù đó là Oracle, SQL Server hay MySQL, PostgreSQL,… Tuy nhiên, từng loại CSDL sẽ có những mức độ tương thích khác nhau, cũng như hổ trợ ANSI SQL phiên bản nào.

Các thể loại như PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL,… là nhũng phiên bản tự phát triển thêm của các CSDL Oracle, Postgres, Microsoft,… nhằm mở rộng việc tích hợp SQL vào kiểu ngôn ngữ lập trình có cấu trúc (If…ELSE, For…Loop,…).

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?