MySQL bị lỗi không thể kết nối


(Từ Liên) #1


phpadmin của em bị như v nè,khắc phục hoài mà không được
Làm thế nào để sửa được ạ,cám ơn mọi người.


(Vô Thin) #2

Dò lỗi theo 3 việc:

  1. MySQL chưa chạy: nếu chạy Windows thì Ctrl + Alt + Del xem MySQL chạy chưa? Chưa chạy thì làm nó chạy. Còn nếu chạy Linux thì gõ systemctl -l status mysql xem là biết ngay.

  2. php.ini cài bản nào đó chưa bật extension mysqli. Cách giải quyết: mở file php.ini ra kiểm tra xem bật extension mysqli chưa? Sau khi bật nhớ khởi động lại web server và/ hoặc php-fpm.

  3. MySQL có sử dụng username root có mật khẩu. Cách giải quyết: gõ mysql -uroot -p tại dòng lệnh terminal / command line, nhập mật khẩu xem vào được không? Vào được thì mở file config.inc.php trong thư mục chứa phpMyAdmin ra xem mục username và password để chỉnh cho đúng.


(Từ Liên) #3

số 2 làm thế nào ạ
1.MySQL của em đã chạy rồi
3.Em đã kttra config.inc.php rồi chỉnh username và password rồi mà vẫn không được nên mới đăng topic nàyTT


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?