Muốn tạo 1 game về 1 anime nào đó thì phải mua hay xin bản quyền anime ở đâu?

Muốn tạo 1 game về 1 anime nào đó thì phải mua hay xin bản quyền ở đâu ạ
em cảm ơn

Mình không có kinh nghiệm về việc này nhưng mình nghĩ là cần liên hệ đến nhà sản xuất của bộ phim, còn nếu bộ anime này chuyển thể từ manga thì liên hệ đến tác giả :#

3 Likes

https://www.quora.com/If-Im-planning-to-make-a-game-where-all-the-characters-are-from-anime-who-should-I-ask-for-permission-to-use-them

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?