Muốn làm game trong Godot nhưng không biết bắt đầu từ đâu

Mình hiện còn là học sinh cấp 3, mình có ước mơ tương lai làm game Dev và đặt mục tiêu hết hè phải cho ra 1 game nhỏ nhưng hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ mình chưa biết bắt đầu từ đầu, mình chỉ định hướng được rằng mình sẽ làm game trong Godot engine thôi, mình mong các bạn, anh, chị có kinh nghiệm cho mình lời khuyên với ạ. Mình chân thành cảm ơn ạ!
Ps: Mình chưa có kinh nghiệm nào trong lĩnh vực Programming hết ạ

bắt đầu từ ý tưởng/kịch bản, từ các tutorial

1 Like

Chào em!
Anh có thể khẳng định em muốn làm game nhưng bắt đầu từ Godot là sai lầm, vì Godot chưa hoàn thiện, cộng đồng không lớn, dẫn đến em sẽ rất khó kiếm được tutorial, sự trợ giúp từ cộng đồng. Dĩ nhiên, những thứ này có thể giải quyết nếu em là 1 pro, nhưng bây giờ thì không.

Em nên bắt đầu từ C# và Unity, vì tutorial nhiều và cộng đồng rất lớn, có vài kênh Unity tiếng Việt trên youtube mà em có thể dễ dàng search ra.

Chúc em thành công!

4 Likes

Khi bắt đầu thì mình chọn engine nào nhiều tutorial và cộng đồng lớn để có gì bí còn hỏi. Vững rồi chuyển qua cái khác sau. Mới đầu mà chọn Godot, cộng đồng không lớn, bí cái không biết hỏi ai. Nên bắt đầu với Unity nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?