Muốn học lập trình Java thì cần có những kiến thức cơ bản gi?

theo mình cần biết một chút về kỹ thuật lập trình , lập trình hướng đối tượng rồi học về java core , học thêm chút về java swing rồi học android sẽ dễ hơn hoặc có thể học android luôn cũng dc.

Hi anh
Em cũng đang muốn học lập trình nhưng không có kiến thức về code cũng như học lập trình. Chỉ có khái niệm về java và muốn học nó để viết game
Không biết anh có tài liệu nào có thể giúp em tham khảo và tìm hiểu về java và học về nó rèn luyện code không ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?