Muốn học để lấy bằng CNTT, elearning ĐH Mở vs HUTECH?

Hiện em đang muốn quay lại ĐH để lấy cái bằng đua đòi với anh em

Các thím giúp em review chương trình đào tạo từ xa của 2 trường EHOU (ĐH Mở) với HUTECH, ngành IT với ạ.

Em cần cân nhắc các tiêu chí: thời gian ra trường có nhanh không, chuơng trình học có dễ ra trường không (thầy cô có dễ dãi không).

Đây là những thông tin em biết:

EHOU: 3.5 năm, học qua video record sẵn, điểm cuối kì 70%, chuơng trình không gọn bằng HUTECH, nhưng điểm thành phần được làm trắc nghiệm online

HUTECH: 3 năm, phải học qua gg meet, điểm cuối kì 50%, chuơng trình học có vẻ gọn gàng, nhưng không biết điểm thành phần thầy cô có làm gắt không

Học từ xa thì bạn học trường nào cũng được bạn ơi, quan trọng là bạn muốn bằng cấp thì học tàn tàn thôi. Hệ từ xa và trực tuyến giải quyết vấn đề bằng cấp thôi, chứ kiến thức phải tự nỗ lực hơn mấy bạn chính quy rồi. Còn để đánh giá thì hai trường này chờ các anh chị bạn bè trả lời rồi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?