Mua máy có màn hình cảm ứng hay sử dụng thiết bị ngoài lên màn hình thường

Em có tìm hiểu thì thấy có một vài thiết bị giúp màn hình thường có thêm chức năng cảm ứng như màn hình cảm ứng, như mặt kính lắp ngoài, thiết bị đọc vị trí, etc. Nên em muốn hỏi là mua lun máy có cảm ứng hay mua các thiết bị có để thay thế?

Quan trọng bạn mua để làm gì thôi. Nhưng đương nhiên màn mà cảm ứng sẵn thì luôn hơn gắn thêm rồi, gắn thêm chỉ khi nào mà cái màn hình có nhiều chức năng đặc biệt như tần số quét cao, độ phân giải cao, diện tích màn hình lớn, v.v… của các designer mà thêm cảm ứng. Màn chất lượng cao mà thêm cảm ứng thì sẽ rất đắt và hao phí.
Code đâu cần màn hình cảm ứng hay eye tracker làm gì?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?