Một jsp gọi đến nhiều servlet

Em đang làm một trang quản trị cho bài tập lớn ở trường. Trang quản trị của em quản lý ba mục a, b, c là ba liên kết được tạo từ thẻ a. mỗi liên kết (admin.jsp) em lại request đến một servlet trong ba servlet ở ba thư mục khác nhau để thực hiện crud
admin.jsp
Link a: <a href=“account”>Quản lý tài khoản</a>

Link b: <a href=“document”>Quản lý Tài liệu </a>
Link c: <a href=“member”>Quản lý thông tin thành viên </a>

. Khi view kết quả thì em cho các servlet response đến cùng một trang jsp (admin.jsp)
thư mục 1
servlet: account -> admin.jsp để view
thư mục 2
servlet: document-> admin.jsp để view
thư mục 3
servlet: member-> admin.jsp để view
. Bây giờ em muốn click vào một link a trong trang admin.jsp nó trở về đúng link a thì phải làm sao ạ ? em nghĩ mãi mà nó không ra, mong được anh/chị giúp đỡ. Em cảm ơn anh/chị nhiều ạ ! :slight_smile:

Hơi khó hiểu giải thích cặn kẽ và trực quan 1 tí được không?
Nhấn vào a thì tất nhiên là vào a rồi :thinking:

Nghĩa là chuyển hướng?

site.com/account -> site.com/admin.jsp?action=account
site.com/document -> site.com/admin.jsp?action=document

Đúng vậy không?
Mục đích của bạn là vẫn vào đúng trang đó thay vì admin.jsp?

2 Likes

Nghĩa là ba cái thẻ a (request đến servlet) em để trong cùng một trang (admin.jsp). Bây h em muốn khi login vào trang admin.jsp -> em nhấn vào một link -> thực hiện thêm, xóa, tìm kiếm hay cập nhật -> trở lại đúng cái link vừa rồi không phải ra trang admin.jsp ban đầu nữa ạ !

Nghĩa là sau khi thêm/sửa/xóa thì trang được tải lại. Nhưng sau khi tải lại thì không hiện nội dung mà bạn chọn, mà ra trang admin.

3 Likes

Vâng đúng rồi anh ạ :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?