Một cặp private, public key cho nhiều host

Như tôi đề câu hỏi, do vô tình mình đọc được trên đây


link

Vậy cho mình hỏi là có thể dùng một cặp private public key cho việc một máy kết nối với nhiều host, và làm sao để mình test điều đó bây giờ.

Cám ơn mọi người.

Mình vừa nghĩ ra dùng một máy tạo 2 tải khoản cài ssh, và dùng 1 máy khác kết nối ssh đến 2 tài khoản kia thì là có được, sau khi tạo cặp private public key thì chỉ cần

ssh-copy-id [email protected]

là được.

Xác nhận là có thể

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?