Mọi người thử nêu suy nghĩ về Bitclout

The Crypto Social Network.

Everyone gets their own coin

Your favorite creator has a coin you can buy or sell. The price goes up as more people buy. You can have your own coin too.
https://bitclout.com/

Tôi nghĩ như vầy :flushed:

4 Likes

Trong tương lai chắc chắc nhân loại sẽ sử dụng tiền điện tử, đó là đồng tiền cho ngân hàng thế giới và chính phủ phát hành có một giá trị gì đó để neo. Dĩ nhiên đó không phải là bitcoin hay đồng bitclout vì đầu cơ không mang lại lợi ích cho nền kinh tế.

#Cua

2 Likes

Nghe có vẻ giống cái này?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?